Quantum Metal Malaysia

Dasar

QM Dasar

Dikemas kini pada 20 September 2021

1. Setiap permohonan untuk:-

a. pengeluaran Produk Emas Fizikal pada asas pengumpulan atau penghantaran (‘Pengeluaran Emas’).

hendaklah dibuat melalui Akaun GoldTrading dan akan dilengkapkan mengikut prosedur yang ditetapkan pada Platform QM.

2. Kelulusan untuk Pengeluaran Emas adalah tertakluk kepada syarat berikut: –

a. (jika berkenaan) tiada amaun tertunggak kerana QMin berkenaan dengan Produk Emas Fizikal;
b. penyelesaian semua yuran dan caj yang dikenakan untuk Pengeluaran Emas yang dinyatakan pada Dokumen Transaksi termasuk tetapi tidak terhad untuk membayar yuran dan bayaran penghantaran;

3. Anggaran masa pemprosesan untuk Pengeluaran Emas adalah seperti di bawah:-

Pengeluaran Emas

Dalam 7 Hari Perniagaan (tertakluk kepada ketersediaan bar emas ditempa yang dipilih oleh Ahli)

4. Ahli boleh memilih untuk mengumpul Produk Emas Fizikal di salah satu cawangan AR RAHNU TEKUN yang disenaraikan dalam laman web rasmi mereka yang boleh diakses di https://www.tekun.gov.my/en/tekun-entrepreneur/ar-rahnu- tekun/ciri-ciri-produk-2/.

5. Untuk perkhidmatan penghantaran, QM akan menghubungi Ahli untuk penghantaran Produk Emas Fizikal Setelah permohonan Pengeluaran Emas telah diluluskan oleh QMandQMis dengan ini dibenarkan oleh Ahli untuk mengatur penghantaran Produk Emas Fizikal memihak kepada theMemberby:

a. QM akan melantik pembekal perkhidmatan untuk menghantar Produk Emas Fizikal ke alamat yang diberikan oleh Ahli antara 2 hingga 7Hari Perniagaan. Jika pembekal perkhidmatan tidak dapat menghantar Produk Emas Fizikal kepada Ahli pada percubaan pertama, ia akan cuba menyampaikan Produk Emas Fizikal untuk percubaan kedua. Jika percubaan kedua gagal, penyedia perkhidmatan akan menyimpan Produk Emas Fizikal dan akan memaklumkan Ahli untuk mengumpul Produk Emas Fizikal dalam masa 3 Hari Perniagaan daripada pembekal perkhidmatan. Jika tiada kutipan dalam tempoh yang ditetapkan, penyedia perkhidmatan akan memulangkan Produk Emas Fizikal kepadaQM tanpa rujukan lanjut kepada Ahli.
b. untuk Produk Emas Fizikal yang dikembalikan kepada QM, Ahli hendaklah menyerahkan semula permintaan Pengeluaran Emas melalui Akaun Dagangan Emas dan hendaklah membuat pembayaran semula untuk Pengeluaran Emas.

Polisi Bayaran Balik dan Pemulangan

 • Di Quantum Metal, kami berdagang berdasarkan harga Live Precious Metal yang diurus niagakan semasa pembelian/penjualan ahli.
 • Semua transaksi dalam Quantum Metal tidak boleh dikembalikan / terbalik.
 • Tawaran Quantum Metal beli balik kepada semua produk yang habis dijual kepada ahli
 • Akaun Storan, GAE – Beli Balik 100%.
 • Emas Fizikal/Emas Jongkong – Ketulenan & berat produk masih sah.

Polisi Waranti atau Jaminan

 • Di Quantum Metal, kami hanya berurusan dengan 99.99 ketulenan Emas LBMA. Semua produk yang dijual adalah 100% dikembalikan oleh emas.
 • Emas Fizikal/Bullion yang dijual/mengeluarkan daripada Quantum Metal disahkan di bawah 99.99 ketulenan Emas LBMA. Jika anda menerima item yang rosak, sila hubungi kami di 03-86053611 dengan butiran produk dan kecacatan. Pasukan kami akan bekerjasama dengan anda untuk memeriksanya dan meneruskan pertukaran jika item tersebut terbukti cacat.
 • Tawaran Quantum Metal beli balik kepada semua produk yang habis dijual kepada ahli
  • Akaun Storan, GAE – Beli Balik 100%
  • Emas Fizikal/Emas Jongkong – Ketulenan & berat produk masih sah.