Quantum Metal Malaysia

Dasar Privasi

Dasar Privasi

DIKEMASKINI PADA 09 Mac 2023

Untuk memberikan anda produk/perkhidmatan, kami memerlukan data peribadi anda. Apabila anda memberikan kami data peribadi anda, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi privasi data anda, dan kami ingin anda

Mengapa Kami Memerlukan Data Peribadi Anda?

Kami memerlukan data peribadi anda:

 • Untuk tujuan pengenalan, dan untuk mengesahkan komunikasi dengan, dan arahan yang diterima daripada, anda;
 • Untuk memenuhi kewajipan keperluan undang-undang dan peraturan;
 • Untuk menilai kesesuaian anda dengan produk/perkhidmatan kami yang ditawarkan;
 • Untuk tujuan analisis dan pemasaran, supaya kami boleh membangunkan dan menawarkan produk/perkhidmatan yang lebih baik;
 • Untuk memudahkan operasi kami, dan untuk memproses transaksi dan arahan anda.

Apakah Jenis Data Peribadi Yang Kami Kumpul Tentang Anda?

Kami akan mengumpul data yang membolehkan kami:

 • Kenal pasti anda (cth. nama, nombor pengenalan, DOB);
 • Kekal berhubung dengan anda (cth. alamat, nombor hubungan, e-mel);
 • Menilai profil anda (cth. butiran pekerjaan);
 • Memenuhi kewajipan undang-undang dan kawal selia kami; cth. kewajipan pelaporan;
 • Rekod butiran transaksi/komunikasi anda dengan kami; cth. rakaman suara/video, data biometrik, data daripada internet dan aplikasi mudah alih.

Dengan Siapa Kami Berkongsi Data Anda?

Tertakluk kepada pematuhan kewajipan undang-undang dan kawal selia, data peribadi anda dianggap dibenarkan oleh anda, apabila diberikan, untuk dikongsi / disimpan mengikut adab berikut:
 • dalam Kumpulan Quantum Metal syarikat; & Lembaga Quantum Bullion (QBEB);
 • dengan agensi penguatkuasaan undang-undang dan badan kawal selia, yang mana kami diwajibkan berbuat demikian dalam keadaan tertentu;
 • apabila berbuat demikian adalah perlu untuk melindungi kepentingan anda dan apabila mendapatkan persetujuan anda sebelum berbuat demikian adalah tidak boleh dilaksanakan;
 • dengan pihak ketiga yang telah membuat kontrak dengan kami untuk menyediakan perkhidmatan tertentu. Pihak ketiga ini dikehendaki mematuhi piawaian privasi yang sama seperti yang kami ada; dan
 • Disimpan dan disimpan secara dalaman dan/atau oleh pengawal selia, pihak berkontrak di mana semua proses yang diperlukan termasuk pengesahan, pengesahan, semakan buruk dan/atau tindakan susulan untuk memastikan transaksi yang dimaksudkan boleh dilaksanakan atau dilaksanakan.
Walaupun kami mungkin berkongsi data anda dalam Kumpulan Quantum Metal syarikat dan dengan rakan kongsi strategik tertentu untuk tujuan memperkenalkan produk dan perkhidmatan yang kami percaya mungkin memberi manfaat kepada anda, melainkan anda menyatakan secara bertulis kepada kami bahawa anda tidak mahu dihubungi untuk sebarang kemas kini untuk perkara tersebut. Kami tidak akan menghubungi anda untuk tujuan pemasaran melainkan anda telah menyatakan persetujuan anda untuk kami berbuat demikian. Kami juga ingin memberi jaminan kepada anda bahawa kami tidak akan menjual data peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga.

Dari Mana Kami Mengumpul Data Anda?

Data peribadi anda dengan kami diperoleh daripada pelbagai sumber. Ini termasuk:

 • maklumat yang diberikan oleh anda atau sumber yang dibenarkan oleh anda;
 • maklumat yang diperoleh daripada sumber yang sah dan/atau tersedia secara umum.
 • maklumat yang dikeluarkan kepada kami oleh pihak berkuasa;
 • biometrik, jejak digital, geolokasi, imej video dan rakaman suara yang diperoleh semasa interaksi anda dengan kami, sama ada secara fizikal atau melalui saluran digital.

Bagaimanakah Kami Melindungi Data Peribadi Anda?

Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi privasi data anda, sama ada dalam bentuk fizikal atau digital. Ini termasuk menyediakan prosedur dan langkah keselamatan yang memenuhi amalan terbaik. Langkah-langkah ini sentiasa disemak untuk memastikan ia berkesan dan mencukupi. Semua kakitangan kami dan pihak ketiga yang diberi kuasa akan dikehendaki mematuhi langkah dan amalan ini. Tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat dan boleh dipercayai, dan kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Apakah Hak Anda, Sebagai Pembekal Data Anda Kepada Kami?

Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada data peribadi yang anda berikan kepada kami. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat kos yang terlibat, bergantung pada jenis data yang diminta. Anda juga mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran anda untuk kami memproses data peribadi yang anda berikan. Walau bagaimanapun, penarikan balik kebenaran anda mungkin menjejaskan produk/perkhidmatan yang kami boleh berikan kepada anda. Anda juga boleh menukar atau membetulkan data peribadi yang anda berikan kepada kami. Sila hubungi kami jika terdapat perubahan pada data peribadi anda, atau jika anda percaya bahawa data peribadi yang kami ada tentang anda adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau ketinggalan zaman.

Anda boleh menghubungi kami dengan menghubungi Talian Penting Penjagaan Keahlian kami di +603-8605-3611; E-mel Kami di [email protected]; atau melalui sembang langsung di semua Tapak Web Syarikat Kumpulan Quantum Metal (https://quantummetal.com.my/ atau https://qbeb.org/).

Kemas Kini Kepada Kenyataan Privasi Ini

Kami mungkin mengemas kini Pernyataan Privasi ini dari semasa ke semasa. Sila semak Pernyataan Privasi ini secara berkala untuk terus mendapat maklumat tentang cara kami melindungi maklumat anda.

Pernyataan Privasi ini kali terakhir dikemas kini pada Mac 2023.

No Rujukan: Dasar Privasi 2023 Versi 1.0